Mål: 3280-21

HFD 2023 ref. 2

HFD 2023 ref. 2

Fråga om tillämpningen av en bestämmelse i en förordning som har meddelats med stöd av en s.k. upplysningsbestämmelse i lag.

Dom i mål om föräldrapenning

Fråga om tillämpningen av en bestämmelse i en förordning som har meddelats med stöd av en s.k. upplysningsbestämmelse i lag.