Mål: 7021-21

HFD 2022 not. 23

HFD 2022 not. 23

Fråga om inkomster som beräknas enligt effektivräntemetoden och som enligt god redovisningssed klassificeras som ränta ska anses vara ränteinkomster vid tillämpningen av bestämmelserna om avdragsbegränsning för negativa räntenetton. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Fråga om inkomster som beräknas enligt effektivräntemetoden och som enligt god redovisningssed klassificeras som ränta ska anses vara ränteinkomster vid tillämpningen av bestämmelserna om avdragsbegränsning för negativa räntenetton. Förhandsbesked om inkomstskatt.