Mål: 766-22

HFD 2023 ref. 7

HFD 2023 ref. 7

Det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att ställa upp ett obligatoriskt krav som förbjuder negativa delpriser.

Dom i mål om offentlig upphandling

Det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att ställa upp ett obligatoriskt krav som förbjuder negativa delpriser.