Mål: 3202-21, 3274-21

HFD 2022 ref. 36 I och II

HFD 2022 ref. 36 I och II

Fråga om hur lämplighetsprövningen ska göras vid en ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen.

Domar i mål om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt Socialtjänstlagen

Fråga om hur lämplighetsprövningen ska göras vid en ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen.