Mål: 1452-22

HFD 2022 not. 26

HFD 2022 not. 26

Ett revisionsföretag har vid utförandet av ett särskilt uppdrag åt Riksbanken, vid sidan av revisionsuppdraget, inte ansetts utgöra ett självständigt organ i förhållande till Riksbanken i den mening som avses i 2 kap. 11 § tryckfrihetsförordningen. Handlingar som skickats mellan organen har därför inte ansetts vara allmänna.

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling.