Mål: 3365-22

HFD 2023 ref. 1

HFD 2023 ref. 1

Avdragsförbudet för kapitalförlust som avser en tillgång där den underliggande tillgången är en näringsbetingad andel gäller inte för en förlust på en fordran som har
förvärvats i samband med en tidigare avyttring av sådana näringsbetingade andelar.

Dom i mål om skattetillägg

Avdragsförbudet för kapitalförlust som avser en tillgång där den underliggande tillgången är en näringsbetingad andel gäller inte för en förlust på en fordran som har förvärvats i samband med en tidigare avyttring av sådana näringsbetingade andelar.