Mål: 4479-22

HFD 2022 not. 27

HFD 2022 not. 27

Fråga om sekretessprövning av enskilda uppgifter vid begäran om utlämnande av allmän handling.

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling.