Mål: 1266-22

HFD 2023 ref. 16

HFD 2023 ref. 16

Fråga om vårdnadshavarens tillsynsansvar vid pröv­ningen av rätt till skolskjuts på grund av trafikför­hållanden.

Dom i mål om skolskjuts enligt skollagen

Fråga om vårdnadshavarens tillsynsansvar vid prövningen av rätt till skolskjuts på grund av trafikförhållanden.