Mål: 3261-22

HFD 2022 not. 32

HFD 2022 not. 32

Ett bolag som förvärvar återbetalningsanspråk avseende hyra som överstiger skäligt belopp från bostadshyresgäster och vidtar åtgärder för att få de fordringar som anspråken avser fastställda och därefter i eget namn driver in fordringarna, har varken ansetts omsätta tjänster eller bedriva ekonomisk verksamhet. Förhandsbesked om mervärdeskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Förhandsbesked om mervärdesskatt.