Mål: 3300-22

HFD 2023 ref. 33

HFD 2023 ref. 33

Fråga om domstols utredningsansvar i mål om vård enligt LVU när socialnämnden i ansökan om vård har utelämnat detaljer i ett barns berättelse med hänvisning till sekretess.

Beslut i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Fråga om domstols utredningsansvar i mål om vård enligt LVU när socialnämnden i ansökan om vård har utelämnat detaljer i ett barns berättelse med hänvisning till sekretess.