Mål: 5329-22

Dom i mål om mervärdesskatt

Att flera hyresgäster disponerar samma lokal utan ensamrätt till en specifik yta hindrar inte i sig att frivillig skattskyldighet beviljas.