Mål: 3128-22

HFD 2022 not. 34

HFD 2022 not. 34

Ett beslut fattat av ett riksdagsutskott har ansetts vara ett sådant beslut fattat av riksdagen som inte får överklagas.

Beslut i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling.