Mål: 3870-22

HFD 2022 not. 39

HFD 2022 not. 39

Rättsprövning av beslut om fastställelse av vägplan.

Dom i mål om rättsprövning

Rättsprövning.