Mål: 4799--4801-22

HFD 2023 ref. 38

HFD 2023 ref. 38

Ett bolag har ansetts ha giltig ursäkt för att inte överklaga ett beslut från Skatteverket i rätt tid då beslutet hade skickats till fel adress. Tiden för att överklaga beslutet har
återställts. Även fråga om ersättning för kostnader.

Beslut i mål om återställande av försutten tid

Ett bolag har ansetts ha giltig ursäkt för att inte överklaga ett beslut från Skatteverket i rätt tid då beslutet hade skickats till fel adress. Tiden för att överklaga beslutet har återställts. Även fråga om ersättning för kostnader.