Mål: 3001-22

HFD 2022 not. 37

HFD 2022 not. 37

Bygglov för bostadshus i konflikt med riksintresset för totalförsvaret.

Dom i mål om rättsprövning

Rättsprövning.