Mål: 6179-22

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst

Fråga om förutsättningarna för beräkning av sjukpenninggrundande inkomst enligt 25 kap. socialförsäkringsbalken för försäkrade med oregelbundna inkomster (Mål nr 6179-22, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 288-21).