Mål: 6203-22, 6205--6206-22

HFD 2023 not. 22

HFD 2023 not. 22

Fråga om kraven för att bedriva äldreboende och hem för viss annan heldygnsvård enligt socialtjänstlagen.

Dom i mål om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen

Fråga om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen.