Mål: 733-22

HFD 2023 ref. 27

HFD 2023 ref. 27

Fråga om förutsättningarna för att lämna assistansersätt­ning med ett högre belopp än schablonbeloppet.

Dom i mål om assistansersättning

Fråga om förutsättningarna för att lämna assistansersättning med ett högre belopp än schablonbeloppet.