Mål: 6054-22

HFD 2022 not. 41

HFD 2022 not. 41

Ett bolag hemmahörande i Curaçao har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.