Mål: 1325-22

HFD 2023 ref. 46

HFD 2023 ref. 46

Ett kommunalförbund är behörigt att ansöka om ersättning för utbildningskostnader enligt förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Dom i mål om avvisad talan

Ett kommunalförbund är behörigt att ansöka om ersättning för utbildningskostnader enligt förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl.