Mål: 5089-21

HFD 2023 ref. 43

Referat

Vid beräkning av återkravsbelopp med anledning av en felaktig utbetalning av bostadstillägg ska det beaktas hur mycket som skulle ha betalats ut i särskilt bostadstillägg om beslutsmyndigheten hade haft korrekt information vid tidpunkten för beviljandet av ersättningen.

Dom i mål om bostadstillägg

Vid beräkning av återkravsbelopp med anledning av en felaktig utbetalning av bostadstillägg ska det beaktas hur mycket som skulle ha betalats ut i särskilt bostadstillägg om beslutsmyndigheten hade haft korrekt information vid tidpunkten för beviljandet av ersättningen.