Mål: 6588-21

HFD 2023 ref. 39

HFD 2023 ref. 39

I ett mål om tillämpning av resegarantilagen har det ansetts att en idrottsturnering inte utgör en turisttjänst enligt paketreselagen som tillhandahålls deltagarna i turneringen.

Dom i mål om tillämpning av resegarantilagen

I ett mål om tillämpning av resegarantilagen har det ansetts att en idrottsturnering inte utgör en turisttjänst enligt paketreselagen som tillhandahålls deltagarna i turneringen.