Mål: 6193-22

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisat överklagande i mål om personuppgiftsbehandling

Fråga om Integritetsskyddsmyndighetens beslut att inte utreda ett klagomål vidare är överklagbart (Mål nr 6193-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2327-22).