Mål: 5222-22

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling.