Mål: 4948-22

HFD 2023 not. 2

HFD 2023 not. 2

Tjänster avseende förvaltning av fordringar har ansetts utgöra ett enda tillhandahållande som inte omfattas av undantaget från skatteplikt för bank- och finansieringstjänster. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Förhandsbesked om mervärdesskatt.