Mål: 4839-22

HFD 2023 not. 1

HFD 2023 not. 1

Skatterättsnämndens förhandsbesked har undanröjts och ansökan avvisats då underlaget för ansökan varit ofullständigt.

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.