Mål: 2141-21

HFD 2023 not. 3

HFD 2023 not. 3

Underinstansernas avgöranden om återbetalning av ersättning från arbetslöshetsförsäkringen har upphävts.

Dom i mål om arbetslöshetsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkring.