Mål: 5966-22

HFD 2023 not. 4

HFD 2023 not. 4

Tjänster som utförs av en legitimerad fysioterapeut då denne vikarierar för en fysioterapeut som har samverkansavtal med regionen omfattas av undantag från skatteplikt för sjukvård. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Förhandsbesked om mervärdesskatt.