Mål: 489--490-22

HFD 2023 ref. 55

HFD 2023 ref. 55

Socialförsäkringsbalkens bestämmelser om omprövning är tillämpliga på ett beslut av Försäkringskassan att avvisa en ansökan om sjukpenning med stöd av allmänna
förvaltningsrättsliga principer.

Dom i mål om avvisad talan

Socialförsäkringsbalkens bestämmelser om omprövning är tillämpliga på ett beslut av Försäkringskassan att avvisa en ansökan om sjukpenning med stöd av allmänna förvaltningsrättsliga principer.