Mål: 4668-22

HFD 2023 ref. 12

HFD 2023 ref. 12

Byte av gäldenär har ansetts innebära att en fordran är avyttrad. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Byte av gäldenär har ansetts innebära att en fordran är avyttrad. Förhandsbesked om inkomstskatt.