Mål: 4035-22

HFD 2023 ref. 14

HFD 2023 ref. 14

En fråga som enbart tar sikte på abstrakt lagtolkning kan inte besvaras i ett förhandsbesked om skatt.

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

En fråga som enbart tar sikte på abstrakt lagtolkning kan inte besvaras i ett förhandsbesked om skatt.