Mål: 963-22

HFD 2023 not. 39

HFD 2023 not. 39

Licensjakt efter 200 björnar ansågs ha avsett en begränsad mängd och jakten bedömdes därmed ha varit lämplig med hänsyn till stammens storlek och sammansättning.

Beslut i mål om licensjakt efter björn

Licensjakt efter björn.