Mål: 3516-22

HFD 2023 not. 7

HFD 2023 not. 7

Bygglov för vindkraftverk i konflikt med riksintresse för totalförsvaret.

Dom i mål om rättsprövning

Rättsprövning.