Mål: 530-22

HFD 2023 ref. 42

HFD 2023 ref. 42

Fråga om en arbetslöshetskassa haft skäl för att stänga av en sökande från rätten till arbetslöshetsersättning med hänvisning till att den sökande skilts från sitt arbete på
grund av otillbörligt uppförande.

Dom i mål om arbetslöshetsförsäkring

Fråga om en arbetslöshetskassa haft skäl för att stänga av en sökande från rätten till arbetslöshetsersättning med hänvisning till att den sökande skilts från sitt arbete på grund av otillbörligt uppförande.