Mål: 7254--7255-22

HFD 2023 ref. 45

HFD 2023 ref. 45

En beskattningsbar person kan inte vägras att använda en sådan omsättningsbaserad beräkningsmetod som anges i artikel 174 i mervärdesskattedirektivet för att bestämma andelen avdragsgill ingående mervärdesskatt avseende gemensamma kostnader vid s.k. blandad verksamhet.

Dom i mål om mervärdesskatt

En beskattningsbar person kan inte vägras att använda en sådan omsättnings¬baserad beräkningsmetod som anges i artikel 174 i mervärdesskattedirektivet för att bestämma andelen avdragsgill ingående mervärdesskatt avseende gemensamma kostnader vid s.k. blandad verksamhet.