Mål: 4459-22

HFD 2023 ref. 47

HFD 2023 ref. 47

Avdrag har medgetts för energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som har förbrukats för framställning av elek­trisk kraft som inte är skattepliktig eftersom den har förbrukats för framställning av elektrisk kraft.

Dom i mål om skatt på energi

Avdrag har medgetts för energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som har förbrukats för framställning av elektrisk kraft som inte är skattepliktig eftersom den har förbrukats för framställning av elektrisk kraft.