Mål: 5187-22

HFD 2023 not. 8

HFD 2023 not. 8

Resning beviljad i mål där klaganden inte fått möjlighet att komplettera sitt överklagande innan frågan om prövningstillstånd avgjordes.

Beslut i mål om resning

Resning.