Mål: 239--248-23, 249--258-23

Prövningstillstånd meddelat i Kammarrätt i mål om anstånd med betalning av skatter och avgifter m.m.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i kammarrätten i mål om anstånd med betalning av skatter och avgifter m.m (Mål nr 239-248-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6517-6526-22, Mål nr 249-258-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6527-6536-22).