Mål: 6721-22

HFD 2023 not. 9

HFD 2023 not. 9

Tiden för att överklaga ett kammarrättsbeslut har återställts eftersom det var olämpligt av kammarrätten att delge klaganden beslutet med förenklad delgivning per e-post.

Beslut i mål om återställande av försutten tid

Återställande av försutten tid.