Mål: 6077-22

HFD 2023 not. 10

HFD 2023 not. 10

Gåva från ett aktiebolag till välgörenhetsorganisationer i enlighet med 17 kap. 5 § aktiebolagslagen har ansetts leda till att bolagets ägare ska utdelningsbeskattas. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.