Mål: 4215-22

HFD 2023 not. 11

HFD 2023 not. 11

Regeringens beslut om utlämning enligt lagen om utlämning för brott innefattar inte en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i EKMR och kan därmed inte bli föremål för rättsprövning.

Beslut i mål om rättsprövning

Rättsprövning.