Mål: 2192-23, 6463--6465-22

HFD 2024 ref. 34 I och II

HFD 2024 ref. 34 I och II

Principerna om skydd för berättigade förväntningar och om rättssäkerhet har inte utgjort hinder mot att neka ett bolag, som registrerats till mervärdesskatt, avdrag för ingå­ende skatt då registreringen baserats (I) på en felaktig upp­fattning om rättsläget eller (II) på förutsättningar som inte infriades.

Domar i mål om mervärdesskatt

Principerna om skydd för berättigade förväntningar och om rättssäkerhet har inte utgjort hinder mot att neka ett bolag, som registrerats till mervärdesskatt, avdrag för ingående skatt då registreringen baserats (I) på en felaktig uppfattning om rättsläget eller (II) på förutsättningar som inte infriades.