Mål: 6463--6465-22

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

Fråga om förutsättningarna för att neka avdrag för ingående mervärdesskatt i en verksamhet som av Skatteverket registrerats till mervärdesskatt (Mål nr 6463-22–6465-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 599-22, 600-22
och 601-22).