Mål: 7394-21, 7396-21

HFD 2023 not. 12

HFD 2023 not. 12

Fråga om beskattningstidpunkten för en utdelning från ett utländskt bolag.

Dom i mål om inkomstskatt samt skattetillägg

Inkomstskatt samt skattetillägg.