Mål: 154-23

HFD 2024 ref. 13

HFD 2024 ref. 13

Fråga om ersättning till offentligt biträde. 

Dom i mål om ersättning till offentligt biträde

Fråga om ersättning till offentligt biträde.