Mål: 836-23

HFD 2023 not. 14

HFD 2023 not. 14

Regeringens beslut om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid inre gräns innefattar inte en prövning av sökandenas civila rättigheter enligt artikel 6.1 i EKMR och kan därmed inte bli föremål för rättsprövning.

Beslut i mål om rättsprövning

Rättsprövning.