Mål: 287-23

HFD 2023 ref. 23

HFD 2023 ref. 23

Bidrag som en stiftelse lämnar till personer med funktions­nedsättning och som avser hjälpmedel, rekrea­tions- och vårdresor, lägervistelser och omsorger av olika slag har ansetts omfattade av det allmännyttiga ändamålet social hjälpverksamhet. Förhandsbesked om inkomst­skatt.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Bidrag som en stiftelse lämnar till personer med funktionsnedsättning och som avser hjälpmedel, rekreations- och vårdresor, lägervistelser och omsorger av olika slag har ansetts omfattade av det allmännyttiga ändamålet social hjälpverksamhet. Förhandsbesked om inkomstskatt.