Mål: 7092-22

HFD 2023 not. 13

HFD 2023 not. 13

Fråga om konvertering av ett tyskt KG till ett GmbH innebär att bolagets ägare ska kapitalvinstbeskattas och uttagsbeskattas enligt intern svensk rätt samt om detta i så fall är förenligt med EU-rätten. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.