Mål: 1621-23

HFD 2024 ref. 5

HFD 2024 ref. 5

Fråga om självvald isolering i hemmet kan vara sådant socialt nedbrytande beteende som utgör grund för att bereda en person vård enligt 3 § första stycket lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga.

Beslut i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Fråga om självvald isolering i hemmet kan vara sådant socialt nedbrytande beteende som utgör grund för att bereda en person vård enligt 3 § första stycket lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.