Mål: 2764--2765-22

HFD 2023 not. 15

HFD 2023 not. 15

Rättsprövning av beslut om tillåtlighet och tillstånd avseende slutförvaring av använt kärnbränsle.

Dom i mål om rättsprövning

Rättsprövning.