Mål: 1087-23

HFD 2023 ref. 59

HFD 2023 ref. 59

Fråga om vad som avses med rationaliseringsförvärv vid tillämpningen av bestämmelserna om skogsavdrag i inkomstskattelagen.

Dom i mål om inkomstskatt

Fråga om vad som avses med rationaliseringsförvärv vid tillämpningen av bestämmelserna om skogsavdrag i inkomstskattelagen.