Mål: 1087-23

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt och ersättning för kostnader

Fråga om ett fastighetsförvärv ska anses vara ett rationaliseringsförvärv i den mening som avses i 21 kap. 10 § inkomstskattelagen (1999:1229) (Mål nr 1087-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4517-22).